Skip to main content
Sveriges luft

Rädda grönligheterna i Sverige?

Skogen är Sveriges mest dominerande naturtyp och skog i olika former täcker ungefär 28 miljoner hektar – närmare 70 procent av landarealen. Jämfört med andra ekosystem finns det totalt flest antal arter i Sveriges skogar.

Sveriges luft

Svenska skogen och dess ekosystem

Den svenska skogen är också värdefull för oss alla genom att tillhandahålla olika råvaror, berika våra möjligheter till turism och ge oss en jämn tillgång av rent vatten.