Skip to main content

Det finns flera sätt att förbli positiv. För det första kan du leta efter de goda sakerna i livet och vidta åtgärder baserat på antagandet att de kommer att hända. Ett annat sätt är att träna mindfulness och tacksamhet. Du kanske inte inser detta, men du kan faktiskt förbättra ditt humör genom att ta dig tid att reflektera. Nedan listas några tips för att förbli positiv. Läs igenom dem och se vad de kan göra för dig. Detta kommer att få dig att må bättre om livet!

Tacksamhetsdagbok

En tacksamhetsdagbok kan öka din positivitet genom att fokusera på de goda sakerna i ditt liv. Till skillnad från andra former av journalföring fokuserar en tacksamhetsdagbok på det positiva. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är en individuell process och att det inte finns någon rätt väg att gå tillväga på. Som med alla vanor tar det tid att utvecklas. Det är viktigt att vara positiv trots de motgångar du möter.

Att ta ett steg tillbaka

Att ta ett steg tillbaka kan vara ett kraftfullt sätt att hålla sig positiv under tuffa tider. Många människor gör för stor affär av till synes mindre händelser och situationer. Även om att överreagera på dessa situationer kan kännas bra just nu, kan det göra problemet värre och svårare att lösa senare. Ett bättre sätt att hantera problem är att ta ett steg tillbaka och undersöka situationen. Här är några tips som kan hjälpa dig att hålla dig positiv.

Att se det goda i andra

Att lära sig att se det goda i andra är nyckeln till lycka och att övervinna ilska. Det finns så många människor som man kan hitta en gemensam grund med. Dessutom gäller de egenskaperna också för dig. Genom att lära dig se det goda i andra kommer du att känna dig lyckligare i allmänhet och mer självsäker. Du kommer också att bli mer självsäker, och detta kommer att ha en positiv effekt på alla dina relationer. I den här artikeln kommer vi att diskutera några av sätten att förbli positiv genom att se det goda i andra.

Mindfulness

Fördelarna med att utöva mindfulness sträcker sig utöver dess uppenbara fördelar. Genom att lära oss att känna igen våra egna känslor hjälper mindfulness oss att lära oss hur vi kan bromsa våra reaktioner på stressiga situationer. Genom att vara närvarande i ögonblicket är vi fria att bestämma hur vi ska svara istället för att pressas av våra känslor. När vi känner oss triggade av stressiga situationer kan vi välja att reagera positivt istället för att agera på ett improduktivt sätt. Denna praxis kan öka den positiva effekten av upplevelsen av att leva.

Utövar optimistisk realism

Om du vill vara positiv är att utöva optimistisk realism ett av de bästa sätten att uppnå det. Det är viktigt att komma ihåg att du inte alltid kan vara ”mycket optimistisk” i alla situationer. Även om du har haft en dålig dag bör du komma ihåg att det hände någon annan, inte dig. Att utöva optimistisk realism hjälper dig att hålla dig på rätt spår trots motgångar.

Begränsa dåliga nyheter

En studie från 2012 visade att ju fler negativa nyheter vi hör, desto mer ökar våra fysiologiska reaktioner. Detta är ett alarmerande tecken. Att hålla dig själv positiv kan vara lika enkelt som att begränsa din exponering för dåliga nyheter. Men hur förblir vi positiva mitt i covid-19-pandemin? Här är några tips: daladelen.se