Skip to main content

För att effektivt hantera diabetes är det nödvändigt att följa ordinerad medicin och insulininstruktioner, övervaka ditt blodsocker hemma och hålla regelbundna möten med vårdgivare. Din vårdgivare kommer också att beställa vissa laboratorietester. Övervakning av blodsockernivån hjälper dig att kontrollera din diabetes och göra de bästa valen av mat och träning. Du bör också göra frekventa justeringar av ditt insulin vid behov. Men att hantera diabetes är svårare än du kanske tror. Du ska inte misströsta; det är möjligt att leva med diabetes. Läs mer savly.se

Typ 1-diabetes ger plötsliga symtom

Om du misstänker att du kan ha typ 1-diabetes är det viktigt att söka läkarvård så snart som möjligt. Om den lämnas obehandlad kan sjukdomen leda till komplikationer inklusive njur- och nervskador. I svåra fall kan tillståndet till och med orsaka hjärtsjukdomar och osteoporos. Att arbeta med en endokrinolog kan hjälpa dig att undvika dessa komplikationer och bibehålla en god allmän hälsa. Om du misstänker att du kan ha denna sjukdom, här är några av de varningstecken du bör vara medveten om.

Typ 2-diabetes orsakar insulinresistens

Insulinresistens är ett vanligt symptom på typ 2-diabetes. Inflammation i bukspottkörteln och svikt i de insulinproducerande cellerna är en viktig orsak till diabetes. Insulin stimulerar frisättningen av lagrat blodsocker, vilket ger energi till kroppen. Men när mängden insulin som frisätts av bukspottkörteln är för låg, börjar kroppen svara dåligt på det. Så småningom börjar b-cellerna svikta, och blodsockernivåerna blir för höga.

Typ 3-diabetes orsakar hyperglykemi

Även om det finns en allmän konsensus om att hyperglykemi är ett symptom på diabetes, är tillståndet ofta asymptomatiskt i tidiga skeden. Tillståndet kan upptäckas under rutintestning, eller kan vara närvarande utan symtom. De första symtomen på diabetes kan vara ett resultat av diabetiska komplikationer, eller så kan de indikera förekomsten av sjukdomen under en tid. Hyperosmolär hyperglykemi kan också förekomma under tider av stress eller om glukosmetabolismen är försämrad.

Komplikationer av diabetes

Utöver de risker som nämns ovan kan personer med diabetes uppleva komplikationer i form av fotsår, njursvikt, nefropati, retinopati och hjärt-kärlsjukdom. Lyckligtvis kan dessa komplikationer ofta förebyggas, om de diagnostiseras och hanteras på rätt sätt. Den här artikeln kommer att beskriva några av de vanligaste och allvarligaste komplikationerna av diabetes och ge rekommendationer för hur man kan förebygga dem. Nedan listas några av de vanligaste långtidskomplikationerna av diabetes.

Behandling för diabetes

Det finns flera typer av behandlingar för diabetes. Behandling för diabetes kan innefatta insulinsensibiliserande läkemedel eller insulindämpande mediciner. Utöver dessa läkemedel kan patienter också dra nytta av orala läkemedel. Den här artikeln kommer att utforska de olika typerna av diabetesbehandling och diskutera vilken som kan vara bäst för dig. I allmänhet är det första steget en konsultation med en läkare. Utöver detta är det viktigt att följa en strikt dietplan som är rik på frukt och grönsaker.